Od przedszkola do fitnessu

Ruch jest naturalną i podstawową potrzebą każdego dziecka. Odpowiednia aktywność ruchowa jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego. Aktywność fizyczna wspiera ZDROWIE, które oddziałuje na wzrost i bodźce rozwojowe. Zapobiega zaburzeniom ruchowym, wadom postawy, a także nadwadze. […]