Śniadanie, czy najważniejszy posiłek dnia?

Wszędzie mówi się o tym, że podstawą prawidłowej diety jest śniadanie. Mówią o tym media, dietetycy czy nawet „Złota Karta Prawidłowego Żywienia”. Jak odnoszą się do tego stwierdzenia badania naukowe? Aby artykuł nie miał negatywnego wydźwięku, sprostujmy podstawową kwestię. […]