Imię i nazwisko (wymagane)

Adres zamieszkania (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Relacja z dzieckiem (wymagane)

 Rodzina Nauczyciel Sąsiad Inne

Imię dziecka (wymagane)

Adres zamieszkania dziecka (wymagane)

Adres do korespondencji (wymagane)

Telefon kontaktowy opiekuna (wymagane)

Data i miejsce urodzenia (wymagane)

Opis potrzebującego (historia sportowa dziecka, sytuacja rodzinna i materialna, marzenie dziecka, które możemy spełnić, itp)