Ktoś mógłby się zdziwić, dlaczego Fundacja Trenuję-Pomagam promuje aktywność sportową, zbiera środki na sprzęt sportowy czy zajęcia sportowe dla dzieci, przecież  są ważniejsze potrzeby? Nie do końca. Instytucji i akcji, które mają na celu zapewnienie dzieciom przyborów szkolnych, ubrań, pomocy w nauce jest wiele, a wbrew pozorom dla rozwoju dzieci i młodzieży sport jest równie ważny.

Sport rozwija nie tylko umiejętności fizyczne, ale wpływa także na rozwój psychospołeczny. Osobowość człowieka kształtuje się pod wpływem różnorodnych czynników, wśród których znaczącą rolę odgrywa środowisko – rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza czy właśnie trener i drużyna.

Sport to przede wszystkim współpraca z innymi ludźmi.  Jeśli wybieramy dyscypliny drużynowe, dziecko nauczy się współpracować w grupie, rozwiązywać konflikty, stawiać dobro zespołu ponad swoje osobiste. Natomiast dyscypliny indywidualne będą kształtowały motywację do ćwiczeń, wyznaczanie sobie celów i ich realizację. Te umiejętności mali sportowcy przenoszą również na grunt codziennego życia.

Wychowanie fizyczne i sport wywierają korzystny wpływ na kształtowanie właściwego obrazu własnej osoby, stanowią świetną okazję do oceny własnych możliwości, osiągnięć i krytycznego spojrzenia na siebie. Dzięki temu dziecko ma możliwość dostrzeżenia swoich mocniejszych i słabszych stron oraz wpływu swoich umiejętności na odnoszone sukcesy i popełniane błędy. Służy to kształtowaniu procesu samooceny i autoanalizy stanowiących podstawę samodoskonalenia.

Każdy dyscyplina wymaga wytrwałości. Dzieci nabywają świadomości, że chcąc do czegoś dojść, trzeba ciężko pracować i podnosić swoje umiejętności. Im wcześniej dziecko zrozumie, że wytrwała praca i systematyczność popłacają, tym szybciej będzie odnosić sukcesy nie tylko w sporcie, ale też w szkole czy każdej innej dziedzinie życia.

Sport uczy postępowania według zasad fair play. W sporcie cały czas albo się wygrywa, albo przegrywa. Zarówno zwycięstwo, jak i porażka są dla młodego człowieka bardzo dobrą nauką – trzeba zachowywać do tych sytuacji odpowiedni dystans, znajdować równowagę i zawsze wyciągać wnioski do dalszej pracy. Mali miłośnicy rywalizacji sportowej uczą się, że nie zawsze się wygrywa, ale stale należy do obranego celu dążyć. Poprzez rywalizację sportową młodzież nabywa również umiejętność radzenia sobie ze stresem, zachowywania zimnej krwi.

Konsekwencja, systematyczność, radzenie sobie ze stresem, łatwość nawiązywania relacji i współpracy to tylko, niektóre cechy jakie kształtuje sport. Są to umiejętności i cechy niezbędne nie tylko w realiach sportowych, ale w ogóle w życiu i społeczeństwie.

Właśnie dlatego warto inwestować w pasje sportowe najmłodszych.