Ruch jest naturalną i podstawową potrzebą każdego dziecka. Odpowiednia aktywność ruchowa jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego. Aktywność fizyczna wspiera ZDROWIE, które oddziałuje na wzrost i bodźce rozwojowe. Zapobiega zaburzeniom ruchowym, wadom postawy, a także nadwadze.

ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE – zbieranie doświadczeń ruchowych, które wpływają korzystnie na sprawność i koordynację oko ręka.

ZDOLNOŚCI KOGNITYWNE – zdolność do myślenia skutecznego w szczególności w sytuacjach nieprzewidywanych i niepewnych, innymi słowy to zdolność wykorzystania własnej wiedzy i informacji na sposób podobny do rozumowania ludzkiego. Zdolność do poznawania otaczającego świata oraz własnego ciała.

ZDOLNOŚĆI SPOŁECZNE – współpraca w grupie, a także komunikacja poprzez kontakt z towarzyszami zabaw. Poznanie pewnych reguł, jak również respektowanie ich. Dziecko uczy się uznawać zasady i postępować zgodnie z nimi.

WZROST WIARY W SIEBIE – w wieku przedszkolnym wiara w siebie zależy od zdolności motorycznych. Złapanie piłki bądź wygrana gra wpływa pozytywnie na wyniki pewności siebie dziecka i zaufanie we własne możliwości.

WYOSTRZONE PROCESY POZNAWCZE – dziecko biegając, skacząc lub wykonując inną aktywność fizyczną uczy się swojego ciała i oceny własnych zdolności.

Ruch jako czynnik stymulujący rozwój dziecka ma wielkie i niezaprzeczalne wartości. Na uwagę zasługuję zdanie J.
Kordzińskiego “Ruch może zastąpić wiele leków, ale wszystkie razem wzięte nie zastąpią ruchu” (J. Kordziński: Ruch najlepszym lekarstwem . „Życie Szkoły ” , 1994/3).

Sandra Szychowska